Ürünlerimiz

SİSTEM AVANTAJLARI

Araçların bilançonuzda yer almaması. 

Araçlarla ilgili bütün masraflarınızın vergi matrahınızdan indirilebilir olması. 

Şirketinizin normal kredi limitlerinin etkilenmemesi. 

Aracın KDV’sinin finansman yükü yaratmaması. 

Mali imkânlarınızı geliştirmek.

Ödeme programının müşterinin nakit akışına göre tanzim edilebilmesi. 

Sözleşme süresi sonunda, müşterinin aracı satın alma,sözleşmeyi uzatma veya aracı iade etme hakkına sahip olması. 

Araçların düzenli olarak bakımları sözleşme gereği Kiralayan tarafından sağlandığından, kiracının bu konularda harcaması, gereken iş gücünün minimum seviyeye indirilmesi. 

Araçlar için şirketlerin sermaye bağlamasına gerek duymamaları. 

Nakit imkanlarının kiracı şirketin işinin gerektirebileceği daha faydalı alanlarda kullanılabilmesi. 

Varlık sahibi olma risklerinden kurtulmak.

Araçlarla ilgili olarak aylık düzenli bir nakit akışı sağlayabilmek ve daha gerçekçi bütçe tahminleri yapabilmek. 

Amortisman uygulamasına gerek olmaması ve dolasıyla yönetim giderlerinin azalması. 

Kiralama, sigorta, servis ve bakım ücretlerinin tek bir faturayla ödeniyor olması. 

Operasyonel Filo Kiralama Uygulamalarının, şirketlerin araçları esnek sürelerle kiralayabilmelerine olanak tanıması. 

Bütün filoyla ilgili sorunların tek bir yetkiliyle çözülebilme imkanı. 

Şirketinizin imajını güçlendirecek her zaman bakımlı ve yeni araç kullanabilme imkanına sahip olmak. 

Tüm periyodik bakımlarının eksiksiz yapıldığı güvenli bir şirket aracının kullanılmasına imkan sağlamak.